DIENSTEN

Het kantoor houdt zich voornamelijk bezig met de navolgende twee rechtsgebieden: arbeidsrecht en strafrecht.

Voor wat betreft het arbeidsrecht dient niet alleen gedacht te worden aan ontslagzaken, doch ook aan het opstellen en beoordelen van arbeidscontracten, het geven van second opinions in arbeidsgeschillen, kwesties met betrekking tot uitzendwerk, CAO´s en Arbeidstijdenwet, enz. Mr. Ester staat in dit verband overwegend werkgevers, doch ook nog zeer regelmatig werknemers bij.

Mr. Ester is lid van de landelijke specialistenvereniging VAAN (Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland), alsmede de regionale specialistenvereniging VRAA (Vereniging Rotterdamse Arbeidsrecht Advocaten).

Mr. Ester is lid van de NVSA, de Nederlands Vereniging van Strafrecht Advocaten alsmede oprichter en lid van de Dordtse Strafpleitersvereniging. Verder is hij als advocaat-trainer verbonden aan de Beroepsopleiding Advocatuur.

De strafrechtpraktijk van mr. Ester concentreert zich met name op de reguliere, zogenaamde commune strafzaken.

Daarnaast worden er door hem ook zaken met betrekking tot het verbintenissenrecht en onrechtmatige daad behandeld.

Rechtsgebiedenregister

Mr Ester heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregisteerd hoofdrechtsgebied.

Contact  Mr. Ester